voorbeeldbericht

klifhanger_31

Dit is een voorbeeld.

 

9-4-1968: PWN wil veel meer water aan Mokslootvallei onttrekken: van 540.000 tot 770.000 m3 per jaar. Pompstation en 40 geboorde putten tussen het Pompevlak en de noordkant van het Grote Vlak. De laatste jaren water met stuwen beter vastgehouden en Witteweg opgehoogd. Bezwaren echter van Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven: verlaging van de grondwaterstand stuit op ‘zeer grote bezwaren’ in verband met de nabijheid van natuurreservaten De Geul en Westerduinen.